Uvjeti poslovanja

ODREDBE I UVJETI

Korištenje online trgovine i usluga Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na korištenje naše online trgovine  www.sajla-com.hr i usluga koje pruža Sajla.com d.o.o. Molimo vas da pažljivo pročitate i upoznate se s relevantnim uvjetima za uslugu ili proizvod koji namjeravate koristiti.

Upravljanje web stranicom Web stranicom upravlja Sajla.com d.o.o. Posjetom našoj stranici i/ili obavljanjem kupnje, prihvaćate da vas obvezuju ovi uvjeti i odredbe. Zadržavamo pravo na ažuriranje, izmjenu ili zamjenu bilo kojeg dijela ovih Uvjeta pružanja usluge putem objava na našoj web stranici.

 1. SKLAPANJE UGOVORA

1.1 - Prilikom izvršenja narudžbe, poslat ćemo Vam e-poruku kojom potvrđujemo prijem vaše narudžbe. Međutim, to ne znači automatsko prihvaćanje narudžbe. Vaša narudžba bit će potvrđena naknadnom “e-poštom za potvrdu narudžbe”. Odnosno dobit ćete ponudu putem e-maila .

1.2 - U slučaju da nismo u mogućnosti isporučiti proizvod, bilo zbog nedostatka zaliha, nedostupnosti proizvoda, nemogućnosti ispunjenja traženog datuma isporuke ili zbog pogreške u cijeni na našoj stranici, obavijestit ćemo Vas telefonom ili e-mailom i nećemo obraditi vašu narudžbu.

 1. OPĆI UVJETI I PRAVO NA OTKAZ

2.1 - U slučaju potrebe za otkazivanjem narudžbe, molimo Vas da nas kontaktirate što je prije moguće. Ako je narudžba već poslana, možete odbiti isporuku ili vratiti proizvode sukladno našoj politici povrata. Povrat novca za rijetko prodavanu robu i iznos veći od 1000,00 EUR nije moguć, a o tome ćete biti obaviješteni prilikom ponude. Povrat novca obrađujemo unutar 3-5 dana od primitka vraćene robe, koja mora biti u izvornom stanju.

2.2 - Zadržavamo pravo otkazivanja bilo koje narudžbe iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.

2.3 - Zadržavamo pravo ograničavanja ili zabrane narudžbi koje, prema našem sudu, dolaze od trgovaca, preprodavača ili distributera.

2.4 - Suglasni ste pružiti točne i ažurirane informacije o kupnji i računu za sve transakcije obavljene u našoj trgovini.

 1. TOČNOST INFORMACIJA I POGREŠKE NA WEB STRANICI

3.1 - Trudimo se osigurati točne i ažurne informacije na našoj web stranici. Ipak, moguće su povremene tiskarske pogreške, netočnosti ili propusti koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude, troškove dostave, vrijeme prijevoza i dostupnost. Zadržavamo pravo ispravka bilo kakvih pogrešaka ili netočnosti te promjene ili ažuriranja informacija ili otkazivanja narudžbi ukoliko bilo koje informacije postanu netočne u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uključujući i nakon što ste izvršili narudžbu. Za sve nenamjerne pogreške unaprijed se ispričavamo i obvezujemo se na njihovo brzo ispravljanje.

 

 1. OSOBNI PODACI

4.1 - Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u našoj trgovini regulirano je našom Politikom privatnosti. Preporučujemo da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti prije nego što nam dostavite bilo kakve osobne podatke.

 1. ODRICANJE OD JAMSTVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

5.1 - Sajla.com d.o.o., uključujući naše direktore, službenike, zaposlenike, podružnice, agente, izvođače, pripravnike, dobavljače, pružatelje usluga ili davatelje licenci, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz korištenja naših usluga ili proizvoda. To uključuje, ali nije ograničeno na, izravne, neizravne, slučajne, kaznene, posebne ili posljedične štete, kao što su gubitak dobiti, prihoda, ušteda, podataka, troškova zamjene ili slično. Ovo ograničenje odgovornosti primjenjuje se čak i ako je Sajla.com d.o.o. bila obaviještena o mogućnosti takvih šteta.

5.2 - Ne preuzimamo odgovornost za kašnjenja ili neuspjehe u ispunjavanju naših obveza koje su izvan naše razumne kontrole. Ovo ne utječe na vaša zakonska prava.

 1. PRIGOVORI

6.1 - Imamo uspostavljenu proceduru za rješavanje pritužbi koju koristimo u pokušaju rješavanja sporova pri prvom pojavljivanju. Molimo vas da nas odmah kontaktirate ako imate bilo kakve pritužbe ili komentare.

6.2 - Prigovori vezani za pružene usluge moraju se podnijeti u roku od 10 dana od primitka vaše narudžbe. Prigovori podneseni nakon tog roka neće biti razmatrani.

 1. MJERODAVNO PRAVO

7.1 Ovi Uvjeti pružanja usluge i svi zasebni ugovori kojima vam pružamo usluge uređeni su i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 1. ODGOVORNOST

8.1 Zaštita imovine: Kupac je dužan biti svjestan da svako plovilo ili druga imovina ostavljena u prostorijama Sajle com podliježe vlastitom riziku. Preporučuje se da Kupac osigura adekvatno osiguranje kako bi se zaštitio od mogućih gubitaka ili šteta.

8.2 Ograničenje odgovornosti tvrtke: U slučaju kvara na plovilu ili nesreće koja nije posljedica djelovanja Tvrtke, Sajle com ne preuzima obvezu spašavanja ili očuvanja plovila. Međutim, Tvrtka zadržava pravo da intervenira u izvanrednim situacijama, posebice kada je potrebno zaštiti sigurnost ljudi, imovine ili okoliša.

8.3 Osiguranje od odgovornosti: Kupac je obvezan sklopiti i održavati osiguranje koje pokriva sve potencijalne gubitke ili štete za koje bi mogao biti odgovoran prema ovim Uvjetima poslovanja. To uključuje, ali nije ograničeno na, odgovornost prema trećim stranama i, ako je primjenjivo, odgovornost poslodavca prema zaposlenicima.

 1. KAŠNJENJA

9.1 Procjene vremena izvršenja: Vremenske procjene za završetak radova su informativne prirode i daju se bez jamstva. Stranke se mogu pisanim putem dogovoriti o specifičnim rokovima.

 

 

 1. CIJENE I PROCJENE

10.1 Određivanje cijene: Cijena radova bit će jasno navedena u ponudi. U slučaju da cijena nije prethodno određena, izračunat će se na temelju utrošenog vremena, materijala i pruženih usluga, sukladno standardnim tarifama Sajle com doo. Kupac će primiti detaljnu fakturu za sve izvršene radove.

10.2 Dodatni troškovi: Troškovi koji nisu uključeni u cijenu, poput pilotaže, spašavanja, tegljenja, lučkih pristojbi i sličnih naknada, bit će posebno fakturirani, osim ako nije drugačije navedeno u pisanoj formi.

10.3 Točnost procjena: Tvrtka će koristiti svoje stručno znanje i prosudbu pri davanju procjena ili naznaka cijene. Međutim, konačna cijena može varirati ovisno o točnosti informacija koje pruža Kupac i otkrivenim potrebama tijekom izvođenja radova.

10.4 Promjene u procjeni cijene: U slučaju potrebe za povećanjem procijenjene cijene, Tvrtka će obavijestiti Kupca i zatražiti njegovo odobrenje prije nastavka radova. Kupac ostaje odgovoran za sve troškove koji su već nastali ili su neophodni za nastavak radova.

 1. PLAĆANJE

11.1 Rokovi plaćanja: Plaćanje za izvršene radove dospijeva odmah nakon izdavanja fakture. Plaćanje se smatra valjanim tek kada Tvrtka primi sredstva na svoj račun. Pravovremeno plaćanje je od ključne važnosti.

11.2 Zakašnjela plaćanja: U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Tvrtka ima pravo zatražiti kamate na iznos duga. Kamate se obračunavaju po stopi osnovne kamatne stope Hrvatske narodne banke plus 5%, i to od dana dospijeća do dana stvarnog plaćanja.

11.3 Avans: Ukoliko nije drugačije dogovoreno plaćanje se vrši 70% avans ostatak prije isporuke.

11.4 Vlasništvo nad robom i uslugama: Sukladno članku 462 Zakona o obveznim odnosima, SAJLA COM D.O.O. zadržava pravo vlasništva nad svom isporučenom robom i uslugama sve dok se račun u potpunosti ne podmiri. Pravo vlasništva nad robom, opremom i materijalima koje Društvo isporučuje neće prijeći na Kupca dok se ne izvrši puna uplata za Rad

11.5 Pravo vlasništva: Sajla com doo ima pravo pristupa plovilu i povrata svih materijala i proizvoda koji nisu plaćeni.

 1. Skladištenje i tekuće usluge

12.1 Skladištenje: Tvrtka ima pravo naplatiti Korisniku troškove skladištenja i pružanja tekućih usluga po standardnim dnevnim cijenama sve do trenutka kada Korisnik u potpunosti izvrši plaćanje ili osigura adekvatno pokriće. Plovilo se ne može ukloniti iz prostorija Društva Sajla com doo sve do podmirenja računa .

 1. JAMSTVO

13.1 Postupak kod neispravnog rada: U slučaju neispravnog rada, Tvrtka će imati priliku pregledati situaciju. Ako je Tvrtka odgovorna, obavit će popravak ili ponovno izvršiti rad, djelomično ili u cijelosti, prema vlastitom nahođenju. Sve popravke ili ponovno izvršenje rada bit će u skladu s ovim Uvjetima poslovanja.

13.2 Mjere ublažavanja: Kupac je dužan poduzeti sve potrebne korake kako bi ublažio gubitak ili štetu i spriječio pogoršanje neispravnog rada.

13.3 Ograničenje odgovornosti: Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakav manjkav rad koji proizlazi iz kupčevog nepridržavanja uputa, korištenja crteža, dizajna ili specifikacija koje je dostavio Kupac, poštenog trošenja, namjernog oštećenja, nemara ili nenormalnih radnih uvjeta, ili promjena napravljenih radi usklađivanja s zakonskim ili regulatornim standardima.

13.4 Poništenje jamstva: Ako Kupac samostalno izvrši popravak bez prethodne obavijesti Tvrtki i bez pružanja prilike Tvrtki da pregleda neispravan rad, jamstvo iz ove točke bit će poništeno.

13.5 Prijenos prava protiv proizvođača: Tvrtka će prenijeti Kupcu sva svoja prava protiv proizvođača ili dobavljača bilo kojeg artikla korištenog u Radu ili isporučenog kao dio Rada.

 1. Dostava

14.1 Dostava: Tvrtka će se truditi isporučiti robu bez odgode, uzimajući u obzir dostupnost materijala i pravovremeno dostavljanje detalja o zahtjevima od strane Kupca. Tvrtka će se pridržavati razumnih uputa za isporuku, no određeno vrijeme isporuke nije bit ugovora i Tvrtka neće biti odgovorna za zakašnjelu isporuku, bez obzira na uzrok, niti će se takva neisporuka smatrati kršenjem ugovora.

14.2 Uvjeti isporuke: Uvjeti isporuke primjenjuju se na sve radove koje obavlja Sajla com doo. Troškovi prijevoza izvan obavljenih radova bit će zasebno naplaćeni, osim ako nije postignut drugačiji pisani dogovor. Rizik od štete, gubitka ili nedostatka robe prelazi na kupca u trenutku isporuke. Sajla com doo ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak ili nedostatak koji se dogodi tijekom prijevoza robe.

 1. POTRAŽIVANJA

15.1 Postupak za potraživanja: Zahtjevi za potraživanja moraju biti dostavljeni Sajla com doo u pisanom obliku. U slučaju oštećenja ili djelomičnog gubitka tijekom transporta, zahtjevi se moraju podnijeti unutar 3 dana od datuma isporuke. Slično, zahtjevi zbog neisporuke moraju biti podneseni unutar 5 dana od predviđenog datuma dostave. Svi ostali zahtjevi trebaju biti dostavljeni unutar 5 dana od datuma kada je roba poslana. Prilikom prijema, roba se mora označiti kao “nepregledana” kako bi se omogućila kasnija potraživanja.

 1. Montaža opreme

16.1  Montaža jarbola i roll sistema : Za izvršenje montaže jarbola i roll sistema, klijent se obvezuje izvršiti uplatu prema dogovorenoj cijeni. Montaža jarbola neće biti započeta dok uplata ne bude evidentirana na računu tvrtke.                              Odgoda montaže: Ukoliko uplata nije vidljiva na računu tvrtke, montaža će biti odgođena sve dok se situacija ne riješi. Klijent je odgovoran za osiguranje pravovremene uplate kako bi se izbjegli nepotrebni zastoji.

16.2 Montaža jedara : Uključivanje montaže ili demontaže jedara u ponudu bit će jasno naznačeno u dokumentaciji koju tvrtka pruža klijentu. Ukoliko ove usluge nisu eksplicitno navedene u ponudi, podrazumijeva se da montaža ili demontaža jedara nisu dio standardne usluge.

16.3 Rad Električara : Uključivanje usluge električara bit će jasno naznačeno u dokumentaciji ponude koju tvrtka dostavlja klijentu. Ukoliko rad električara nije eksplicitno naveden u ponudi, podrazumijeva se da ova usluga nije dio standardne ponude.

Za sve sporove vezane uz usluge i prodaju firme Sajla com doo  nadležan je Trgovački sud u Zadru ispostava Stalna služba Šibenik

ZASTUPNIŠTVA

Proizvođači Rigging

Proizvođači tekstil

PARTNERI